PKB Polski w 2013 powyżej oczekiwań

Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł w całym 2013 roku o 1,6 proc. - wynika ze wstępnych danych opublikowanych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny.

Rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 1,5 proc. wobec 1,9 proc. r/r uprzednio. 

Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego. 

W 2013 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 0,2 proc. przy wzroście PKB o 1,6 proc. W 2012 r. popyt krajowy zmniejszył się o 0,1 proc. przy wzroście PKB o 1,9 proc. 

Spożycie ogółem w 2013 r. przekroczyło poziom z 2012 r. o 1,1 proc., w tym spożycie indywidualne o 0,8 proc. (w 2012 r. odpowiednio wzrost: o 1,0 proc. oraz o 1,2 proc.). 

Konstruując budżet na 2013 r. rząd przyjął, że PKB wzrośnie o 2,2 proc., ale założenie to okazało się zbyt optymistyczne. Dochody podatkowe były znacznie niższe od spodziewanych i w połowie roku konieczna była nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 r. 

Przygotowując budżet na 2014 r. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale szef resortu finansów Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. 

- Wzrost PKB w 2013 r. w wysokości 1,6 proc. to miła niespodzianka, ale gospodarka polska liczy na więcej - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. Jego zdaniem widać już, że rok 2014 będzie lepszy. 

- To jest stosunkowo dobry wynik w porównaniu ze średnią UE czy strefy euro, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Polska należy do tych krajów, od których oczekujemy tempa wzrostu około 3,5-4,5 proc. - mówi główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka. - W Polsce zadowalająca sytuacja to taka, gdy nasze tempo wzrostu gospodarczego jest jakieś około 2 punkty procentowe wyższe niż średnia w UE czy strefie euro. Do takiej różnicy jest nam jeszcze daleko.

Artykuł pochodzi z serwisu wp.pl

http://finanse.wp.pl/kat,1033747,title,PKB-Polski-w-2013-powyzej-oczekiwan,wid,16369743,wiadomosc.html?ticaid=1123b7&_ticrsn=3