Kontakt

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres Biuro Obsługi Klienta:


Polski Katalog Firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań 

Biuro Obsługi Klienta: 08:00-15:20

Tel.+48 61 652 32 35

 

www.pkf.org.pl
biuro@pkf.org.pl 

 

Bank PKO BP 96 1020 4027 0000 1302 1440 9942