Kontakt

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres Biuro Obsługi Klienta:


Polski Katalog Firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań

biuro@pkf.org.pl

Bank PKO BP 96 1020 4027 0000 1302 1440 9942


Biuro Obsługi Klienta:
08:00-15:00
Tel.: +48 61 652 32 35
www.pkf.org.pl
biuro@pkf.org.pl

 Informujemy że w dniach od 24.12.2019 do 06.01.2020 Biuro Obsługi Klienta nie będzie pracowało.