Kontakt

KOMUNIKAT

z dnia 13.12.2023


Osoba wykonująca połączenia telefoniczne podaje się za pracownika PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. SK

Podszywa się pod pracowników naszej firmy.

Dzwoni z numeru 532 564 *** i 502 150 ***


Wysyła do Klientów umowy przez KURIERA DO OPŁACENIA.

Przedstawia się pod nazwiskiem Dro*****


PKF Polski Katalog:

1)    Nie wysyła umów/rachunków za pobraniem

2)    Nie korzysta z usług kurierskich.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków podszywania się pod firmę PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres Biuro Obsługi Klienta:


Polski Katalog Firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań 

Biuro Obsługi Klienta: 08:00-15:30

Tel.+48 61 652 32 35

nr konta bankowego

Bank PKO BP 96 1020 4027 0000 1302 1440 9942

www.pkf.org.pl
biuro@pkf.org.pl