O nas

Firma PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. sp. k jest zespołem ludzi z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Celem działalności PKF jest dostarczenie efektywnych rozwiązaniach biznesowych i reklamowych dla małych i średnich firm. Zespół PKF od lat związany jest polskim rynkiem internetowym. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na oferowanie najlepszych rozwiązań dla każdej Firmy w Polsce. Świadczymy usługi w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie, pozycjonowania oraz tworzenia profesjonalnych stron internetowych. Doświadczenie naszych konsultantów jest oparte na profesjonalnych szkoleniach i kursach. Dobrze znamy polski rynek yellow pages, nasza oferta jest cały czas dostosowana na zapotrzebowanie rynku. Cały czas podążamy za najnowszymi trendami w Internecie. Nasze motto brzmi  „nasz profesjonalizm Twój sukces”. Gwarantujemy jakość, profesjonalizm i  zaangażowanie.

The purpose of the PKF is to provide effective business solutions and advertising for small and medium-sized businesses. PKF's team years is related to Polish Internet market. Our knowledge and experience allows us to offer the best solutions for each company in Poland. We provide services in the field of information retrieval on the Internet, positioning, and create professional websites. The experience of our consultants is based on professional training and courses.We know well the Polish market yellow pages, our product range is constantly adapted to the needs of the market. All the time follow the latest trends on the Internet. Our motto is "Your success our professionalism."
We guarantee quality, professionalism and commitment.

PKF ist ein Mannschaft der Leute mit grossen Erfahrung in der IT-Branche. Ziel des PKF ist  eine effektive Business-Lösungen und Werbung für kleine und mittlere Unternehmen bieten. PKF Team hat online polnische Markt kennen gelernt. Unser Wissen und unsere Erfahrung ermöglicht es uns, die besten Lösungen für jedes Unternehmen in Polen anbieten. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich der Informationssuche im Internet, die Positionierung und erstellen professionelle Websites. Die Erfahrung unserer Berater auf Berufsausbildung und Kurse basieren.Wir wissen, dass die polnischen Markt gelben Seiten, wird unsere Produktpalette ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst. Die ganze Zeit folgt den neuesten Trends im Internet. Unser Motto lautet: "Ihr Erfolg unserer Professionalität." Wir garantieren die Qualität, Professionalität und Engagement.