JPK_VAT jest. Kiedy split payment?

Do 26 lutego każdy polski przedsiebiorca będzie musiał wsyłać do Administracji Skarbowej Jednolity Polik Kontrolny JPK_VAT.

Czym jest JPK_VAT?

To specjalny elektroniczny formularz, który zaweirać będzie wszystkie dane dotyczące sprzedaży VAT przedsiębiorstwa.

Dlaczego JPK?

Formularz ulatwi walkę z szarą strefą oraz nieoudciwą konkurencją w Polsce

Jak działa JPK?

Urząd Skarbowy za pomoca JPK srawdza ewidencje sprzedaży przy ograniczeniu tradycyjnych kontroli.

Od teraz za każdy miesiąć nawet jednoosbowa działnośc gospodarcza bedzie musuiała wysyłać jednolity plik kontrolny. 

 

W przyszłości ma zostać wprowdzony split payment.

Co to split payment? To nowy sposób płacenia za faktury gdzie kwota brutto jest rozdzielna na kwotę netto oraz VAT.  Kwota VATu będzie przetrzymywana na specjnie wydzuielonych rachunkach bankowych do których ma dostęp administracja skarbowa. Split payment ma ograniczyc wyłudzenia VAT. Split payment działa obecnie we Włoszech, gdzie okazła się dużym sukcesem w walce z wyłudzeniami.