Parafia pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Rogalinek


Historia kościoła pw.
Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Kościół parafialny w Rogalinku pod wezwaniem Św. Michała Archanioła był już wzmiankowany w XII w. Obecny kościół powstał z fundacji ks. biskupa Hieronima Wierzbowkiego, sufragana poznańskiego ok. 1700 r. Zbudowany w stylu nadwiślańskim z drzewa sosnowego na fundamencie z kamienia polnego, trójbocznie zamknięty, kryty gontem, jednonawowy, ozdobiony wieżyczką o kształcie barokowym, obitą blachą.
W roku 1779 kościół został gruntownie odnowiony Przez Kapitułę Poznańską. W początkach rozwijającej się diecezji poznańskiej, kościół w Rogalinku i cały teren parafii stanowił własność kościoła katedralnego św. Piotra Ap. w Poznaniu, skąd wierni parafii rogalinkowskiej nazywali się: "Świątnicy kościoła św. Piotra Ap. w Poznaniu". Nazwa zachowała się do dzisiaj we wsi Świątniki, należącej do parafii Rogalin, dawniej do parafii Rogalinek.
Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne są w stylu barokowym z XVIII w. W głównym ołtarzu znajdują się: późnogotycka, polichromowana, drewniana figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, słynąca łaskami z XVII w. otoczona czcią wiernych, oraz drewniane figury św. Szczepana i św. Wawrzyńca. Ołtarze boczne zdobią obrazy Pana Jezusa Miłościwego i św. Michała Archanioła, ludowego pochodzenia oraz obraz św. Marii Magdaleny, pędzla mistrza włoskiego. Na uwagę zasługują znajdujące się na bocznych ścianach kościoła drewniana figura świętego Michała Archanioła z XVII w. i drewniana figura Matki Boskiej Bolesnej z XIX w.
Na zewnątrz kościół jest zabezpieczony pięcioma zastrzałami drewnianymi, które poraz pierwszy postawiono w roku 1875.
W roku 1962 Stolica Apostolska mianowała Matkę Boską Wspomożenia Wiernych drugim Patronem kościoła w Rogalinku. W roku 1964 ks. Arcybiskup Metropolita Antoni Baraniak nadał kościołowi w Rogalinku zaszczytny tytuł: "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych". W roku 1968 na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod protektorem księdza Infułata Józefa Jany'ego, prepozyta Kolegiaty Poznańskiej przeprowadzono szczegółową konserwację i odnowienie wnętrza kościoła.
Prace konserwatorskie i malarskie wykonał p. Józef Berdyszak ze Śremu. W ramach odnowienia, kościół otrzymał nową chrzcielnicę i ambonę oraz nowe stacje Drogi Krzyżowej, wyrzeźbione w drzewie lipowym.
Obok kościoła wznosi się drewniana dzwonnica, zbudowana w 1893 r. oraz głaz narzutowy, wydobyty z dna rzeki Warty pod Rogalinkiem w 1916 r. Ciekawy ten kamień spełnia dziś rolę pomnika poświęconego pamięci parafian poległych w pierwszej i drugiej wojnie światowej oraz zamęczonych w obozach koncentracyjnych.

Msze św. w niedziele
7.00 9.00 11.00

Od poniedziałku do soboty Msza św. o godz. 18.00

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w środę w łączności ze Mszą św. o godz. 18.00

Spowiedź święta przed każdą mszą świętą 20 min